Lucht en Water

Lucht, water, energiebesparing en bodem worden gezien als de klassieke milieuthema's. Hoewel klassiek, zijn de thema's nog steeds actueel en willen wij als Lansingerland Samen Duurzaam er natuurlijk ook aandacht aan besteden. 
Als het gaat om water, bodem en lucht is er veel regelgeving dat zich richt op het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen. Maar hoe vertaald zich dat naar onze gemeente? Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in Lansingerland en hoe zorgen wij er voor dat het water dat door onze gemeente stroomt schoon blijft? Op deze plek geven wij hoogheemraadschappen (waterschappen), de gemeente, milieu organisaties, ondernemers en de burgers van Lansingerland een podium waar men mooie initiatieven rondom deze twee hulpbronnen kenbaar kan maken.  Maar wij houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen ook in actie komen als wij zien dat de water- en/of luchtkwaliteit in onze gemeente achteruit gaat.

Heeft u relevante en interessante informatie rondom dit thema? Schroom niet om met ons contact op te nemen.

Lucht

Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in onze gemeente? En waar hebben we het meeste last van als het gaat om uitstoot van schadelijke gassen en fijnstof? De Heraut heeft recent een artikel gepubliceerd van professor Johan de Jongste, kinderlongarts/pulmonoloog in het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC te Rotterdam over de luchtverontreining in de gemeente Lansingerland. Hij stelt onder andere dat de normen voor zwaveldioxide, stikstofoxide, benzeen, tolueen en fijnstof die in Europa worden aangehouden al zo’n beetje aan het einde van het spectrum zitten waar je al met gezondheidsrisico’s te maken hebt. 

Lansingerland is na Urk de jongste gemeente van Nederland. Daar zijn we trots op, maar welke verplichting geeft dat naar die jonge kinderen? “Dat betekent dat men maar beter ruimschoots onder de huidige Europese normen voor luchtverontreiniging moet proberen te komen. Op termijn zal die jonge populatie meer klachten kunnen gaan ontwikkelen. Je moet daarom als woonomgeving niet tevreden zijn met het hanteren van de huidige normen, die zijn dan te hoog. Dat het niet onomstotelijk bewezen is, wil nog niet zeggen dat je er als lokale overheid geen rekening mee hoeft te houden; hier past het voorzorgprincipe." zegt Johan de Jongste.
 
  • Voor het volledige artikel ga naar:  

            www.herautonline.nl

  • Milieudefensie eist schone lucht, kijk wat zij doen om onze luchtkwaliteit te verbeteren en doe mee!

             milieudefensie.nl/luchtkwaliteit


Burgermeetnetten; samen luchtkwaliteit en geluid meten is samen meer weten 

Donderdag 22 november 2018

Donderdagavond 22 november vond er een goed bezochte informatiemarkt plaats over burgermeetnetten. Rond de 70 mensen waren aanwezig om meer te horen over de burgermeetnetten. De avond was georganiseerd op initiatief van D66 Lansingerland en het Platform Lansingerland Samen Duurzaam. De politieke partijen Christen Unie, Groen Links, PvdA en Wij Lansingerland ondersteunden het initiatief.

Initiatiefnemers Ineke den Heijer ( D66 Lansingerland) en Michael Wilde ( Platform Lansingerland Samen Duurzaam); ”We denken zeker dat samen meten in deze drukke omgeving van Lansingerland toegevoegde waarde heeft. Met alle ontwikkelingen rondom Rotterdam The Hague Airport, de HSL, de nog aan te leggen verlengde A13/A16 en de grote verstedelijkingsopgave in de regio moeten we onze aandacht meer richten op een gezonde leefomgeving. Daarom hebben we deze informatieavond georganiseerd. Luchtkwaliteit en geluid worden nu gemeten door DCRM. Er zijn een aantal meetpunten in onze regio, maar metingen in onze gemeente, op wijkniveau of op straatniveau zijn er niet. Zelf meten helpt mensen bewust te worden van luchtkwaliteit en geluid en helpt in het vertrouwen naar de overheid rondom deze gegevens. Je kunt inzicht krijgen in wat gebeurt er als er vuurwerk wordt afgestoken, of wanneer er veel auto’s door mijn straat rijden of als er houtstookkachels gestookt worden?

Tijdens de avond vertelde Atze Boerstra namens het Meetnet Hillegersberg Schiebroek over hun ervaringen met het zelfmeten. Er is in deze wijk een uitgebreid netwerk opgezet met veel enthousiaste inwoners en (financieel) ondersteund door de gebiedscommissies. Dit meetnet is ook veelvuldig in het nieuws geweest. Er zijn al veel gegevens verzameld en laten, ondanks wat storingen betrouwbare informatie zien op straat en wijkniveau. Roel van het Loo sprak daarna namens de provincie Zuid-Holland over de experimenten in de regio. De ervaringen zijn positief, maar laten ook wel zien dat er nog veel te leren is. De belangrijkste voorbereiding is dat de mensen goed met elkaar delen wat ze met de gegevens willen doen; gaan ze de overheid ermee laten zien dat de leefkwaliteit achteruit gaat? Of ben je gewoon geïnteresseerd in het meten? Dit laatste werd ook door Sef van Elshout door de DCRM bevestigd. Namens de DCRM legde hij als derde spreker uit dat er al veel betrouwbare informatie is over luchtkwaliteit en geluidshinder in onze regio. Deze informatie is beschikbaar op internet. De DCMR wil daarnaast graag de ontwikkeling van het zelfmeten ondersteunen. In steden en dorpen ontstaan sensornetwerken, en dit biedt ook kansen voor meer informatie naast het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Als laatste vertelde Henri de Ruiter van de RIVM waarom en hoe het RIVM bij het zelf meten betrokken is; “door de nieuwe technologie gaan burgers toch wel meten, dan kun je als instantie maar beter weten wat en hoe ze gaan meten en helpen dat zo goed mogelijk te doen.”

Den Heijer: “ na deze avond ben ik van overtuigd dat het een kwestie van tijd is. Het meten van luchtkwaliteit zal de komende jaren veranderen. Burgers zullen steeds vaker nieuwe, goedkopere sensoren gebruiken om zelf luchtkwaliteit te meten. Het is daarom ook niet gek dat ook het RIVM, GGD en DCRM met burgers en overheden hieraan meewerkt. Alle mensen die intresse heeft getoond zullen we benaderen voor de volgende stappen.”

Wilde: “het goede nieuws na vanavond is dat voor Lansingerland er misschien een mogelijkheid is om in 2019 aan te sluiten bij het “citzens sciences” programma van de Provincie Zuid-Holland. Het zou natuurlijk geweldig zijn als we gesteund door de provincie ook een burgermeetnet in Lansingerland krijgen. Het helpt in de bewustwording bij mensen over de eigen leefomgeving en het biedt nog meer en gedetailleerde inzichten in hoe het er met de luchtkwaliteit in Lansingerland voorstaat.


Water

De gemeente Lansingerland werkt samen met de Hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard aan schoner water. Denk daarbij aan schonere sloten, een zo schoon mogelijk riool en de opvang van regenwater. Hiervoor is ook de hulp en medewerking van de inwoners van de gemeente heel hard nodig. Wat kunt u doen om samen droge voeten te houden?

  • Vergroen uw tuin.

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft voor de inwoners van Berkel en Rodenrijs een Stimuleringsregeling voor Klimaatadaptatie. Zij kunnen u financieel helpen uw tuin of wijk klimaatbestendiger te maken. Bijvoorbeeld door meer groen en minder tegels, groene of waterbergende daken en regenwateropvang. De stimuleringsregeling klimaatadaptatie loopt tot 31 december 2019.

 
 
 
             www.huisjeboompjebeter.nl
  • Plaats één of meer regenton(nen) in uw tuin om het regenwater op te vangen.

​             www.lansingerland.nl

  • Help het riool schoon te houden. Op verschillende websites kunt u lezen wat wel en niet in het riool mag, dus wat u wel en niet door het putje of het toilet mag spoelen.

              www.nietinhetriool.nl

              www.vetrecyclehet.nl

Woensdag 30 mei 2018

Gemeente en hoogheemraadschap: kunt u het makkelijker voor ons maken? 

Door Stefan van den Helder

Het is woensdagavond en de Heraut ploft op de deurmat. Zoals altijd sla ik hem direct open om te kijken of er nog interessante dingen in staan die ik later uitgebreider wil lezen. Daarbij valt mijn oog op een artikel met de kop ‘Tegel er uit, groen er in’. Omdat ik vanuit mijn werk erg geïnteresseerd ben in dit soort artikelen begin ik direct met lezen en wordt enthousiast. ‘Wat een goed en leuk initiatief van de gemeente om de mensen uit Lansingerland te stimuleren om hun tuin te vergroenen’ dacht ik bij mezelf. Naast mijn enthousiasme ontstond ook een gevoel van verbazing toen ik de volgende quote las: “er zijn al subsidiemogelijkheden via de hoogheemraadschappen en dergelijke mogelijkheden willen wij ook als gemeente gaan opstarten”. Blijkbaar kunnen we voor hetzelfde doel (het vergroenen van tuinen) bij twee verschillende overheden een subsidie aanvragen……..waarom? Omdat klimaatadaptatie bijna dagelijkse kost is voor mij, besloot ik aan mijn vrouw te vragen of zij mij op basis van dit artikel kon vertellen bij wie zij subsidie aan zou vragen als we dit jaar onze tuin willen vergroenen. In eerste instantie keek zij mij vragend aan, maar dat kwam omdat wij onze tuin dit voorjaar al hebben aangepakt. Na wat meer uitleg bleef het stil. Ze wist het antwoord niet. Om heel eerlijk te zijn weet ik zelf het antwoord ook niet...

Lees het volledige artikel op: http://www.herautonline.nl