Lucht en Water

Lucht, water, energiebesparing en bodem worden gezien als de klassieke milieuthema's. Hoewel klassiek, zijn de thema's nog steeds actueel en willen wij als Lansingerland Samen Duurzaam er natuurlijk ook aandacht aan besteden. 
Als het gaat om water, bodem en lucht is er veel regelgeving dat zich richt op het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen. Maar hoe vertaald zich dat naar onze gemeente? Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in Lansingerland en hoe zorgen wij er voor dat het water dat door onze gemeente stroomt schoon blijft? Op deze plek geven wij hoogheemraadschappen (waterschappen), de gemeente, milieu organisaties, ondernemers en de burgers van Lansingerland een podium waar men mooie initiatieven rondom deze twee hulpbronnen kenbaar kan maken.  Maar wij houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen ook in actie komen als wij zien dat de water- en/of luchtkwaliteit in onze gemeente achteruit gaat.

Heeft u relevante en interessante informatie rondom dit thema? Schroom niet om met ons contact op te nemen.

Water

De gemeente Lansingerland werkt samen met de Hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard aan schoner water. Denk daarbij aan schonere sloten, een zo schoon mogelijk riool en de opvang van regenwater. Hiervoor is ook de hulp en medewerking van de inwoners van de gemeente heel hard nodig.

  • Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een Stimuleringsregeling voor Klimaatadaptatie. Zij kunnen u financieel helpen uw tuin of wijk klimaatbestendiger te maken. Bijvoorbeeld door meer groen en minder tegels, groene of waterbergende daken en regenwateropvang. De stimuleringsregeling klimaatadaptatie loopt tot 31 december 2019.
 
          Basisvoorwaarden voor het indienen van een aanvraag:
          ·         Een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage wordt ingediend ten minste vier weken voordat met de         
                    realisatie van het project wordt gestart.
          ·         Het project wordt uitgevoerd binnen het gebied van Delfland.
          ·         U bent in bezit van een offerte of onderbouwing van de kosten.
          ·         Een stimuleringsbijdrage kan worden aangevraagd door eenieder, met uitzondering van overheidspartijen. 
          ·         Het project voldoet aan geldende wet- en regelgeving en beleid.
          ·         Het project behoort niet tot de reguliere projecten of werkzaamheden van de aanvrager.
 
  • Wat kunt u nog meer doen om het regenwater op te vangen in uw tuin. Bijvoorbeeld door een regenton neer te zetten om regenwater op te vangen. Of niet uw achtertuin helemaal te betegelen, maar juist gebruik te maken van gras, plantjes en kiezels. Tegels eruit, planten erin!

​             www.lansingerland.nl/in-de-gemeente/water_44528/

             www.huisjeboompjebeter.nl

  • Op verschillende websites kunt u lezen wat wel en niet in het riool mag, dus wat u wel en niet door het putje of het toilet mag spoelen.

              www.nietinhetriool.nl

              www.vetrecyclehet.nl

Lucht

Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in onze gemeente? En waar hebben we het meeste last van als het gaat om uitstoot van gassen en fijnstof? De Heraut heeft recent een artikel gepubliceerd van professor Johan de Jongste, kinderlongarts/pulmonoloog in het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC te Rotterdam over de luchtverontreining in de gemeente Lansingerland. Hij stelt onder andere dat de normen voor zwaveldioxide, stikstofoxide, benzeen, tolueen en fijnstof die in Europa worden aangehouden al zo’n beetje aan het einde van het spectrum zitten waar je al met gezondheidsrisico’s te maken hebt. 

Lansingerland is na Urk de jongste gemeente van Nederland. Daar zijn we trots op, maar welke verplichting geeft dat naar die jonge kinderen? “Dat betekent dat men maar beter ruimschoots onder de huidige Europese normen voor luchtverontreiniging moet proberen te komen. Op termijn zal die jonge populatie meer klachten kunnen gaan ontwikkelen. Je moet daarom als woonomgeving niet tevreden zijn met het hanteren van de huidige normen, die zijn dan te hoog. Dat het niet onomstotelijk bewezen is, wil nog niet zeggen dat je er als lokale overheid geen rekening mee hoeft te houden; hier past het voorzorgprincipe." zegt Johan de Jongste.
 
  • Voor het volledige artikel ga naar:  

            www.herautonline.nl

  • Milieudefensie eist schone lucht, kijk wat zij doen om onze luchtkwaliteit te verbeteren en doe mee!

             milieudefensie.nl/luchtkwaliteit