Groen en Natuur

Hoewel de meeste inwoners van Lansingerland er niet gelijk op zullen komen, heeft onze gemeente prachtige natuurgebieden.  De Groenzoom bijvoorbeeld is een natuur- en recreatiegebied van 560 hectare dat ligt tussen de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en dat grenst aan Zoetermeer.  Andere voorbeelden zijn het Lage Bergse Bos, het Hoge Bergse Bos en de Rottemeren. Maar Groen en Natuur staat ook voor iedere vierkante meter in onze gemeente waar bomen en planten groeien en er leven is.

Op deze plek willen wij van Lansingerland Samen Duurzaam u informeren over alle mooie activiteiten van natuurverenigingen en wat ondernemers en de gemeente doen om Lansingerland groener en mooier te maken. Wij geven praktische tips wat u als inwoner kan doen om de natuur een handje te helpen.  Wij willen er voor zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en de generaties daarna nog steeds kunnen genieten van onze prachtige natuur en alles wat er in groeit en bloeit.

Een aantal verenigingen en stichtingen die binnen de gemeente actief zijn:

  • De Groenzoom

               www.degroenzoom.nl

  • Stichting Bijen en Wilgen

               www.stichtingbijenenwilgen.nl

  • Natuur- en Recreatieschap Rottemeren

               www.heerlijkbuiten.nl

  • Natuur- en Vogelwacht Rotta

               www.rotta-natuur.nl

Zelfbeheer

Wilt u samen met uw buurtbewoners een stuk groen in de straat voor langere tijd zelf onderhouden? Daar biedt de gemeente de mogelijkheden toe. Wilt u weten wat de spelregels zijn en hoe u zich aan kunt melden? Klik hier: www.lansingerland.nl

Wilt u samen met uw buren een schoonmaak/opruimactie in uw buurt houden? Maak dan gebruik van de Samen aan de slag - aanhangwagen van de gemeente. In deze wagen vindt u handig materiaal om uw actie makkelijker te kunnen uitvoeren zoals bezems, prikstokken voor zwerfvuil, schoffels, spades en vuilniszakken. Voor meer informatie en het aanvragen van de aanhangwagen klik hier: www.lansingerland.nl