Groen en Natuur

Hoewel de meeste inwoners van Lansingerland er niet gelijk op zullen komen, heeft onze gemeente prachtige natuurgebieden.  De Groenzoom bijvoorbeeld is een natuur- en recreatiegebied van 560 hectare dat ligt tussen de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en dat grenst aan Zoetermeer.  Andere voorbeelden zijn het Lage Bergse Bos, het Hoge Bergse Bos en de Rottemeren. Maar Groen en Natuur staat ook voor iedere vierkante meter in onze gemeente waar bomen en planten groeien en er leven is.

Op deze plek willen wij van Lansingerland Samen Duurzaam u informeren over alle mooie activiteiten van natuurverenigingen en wat ondernemers en de gemeente doen om Lansingerland groener en mooier te maken. Wij geven praktische tips wat u als inwoner kan doen om de natuur een handje te helpen.  Wij willen er voor zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en de generaties daarna nog steeds kunnen genieten van onze prachtige natuur en alles wat er in groeit en bloeit.

Een aantal verenigingen en stichtingen die binnen de gemeente actief zijn:

  • De Groenzoom

               www.degroenzoom.nl

  • Stichting Bijen en Wilgen

               www.stichtingbijenenwilgen.nl

  • Natuur- en Recreatieschap Rottemeren

               www.heerlijkbuiten.nl

  • Natuur- en Vogelwacht Rotta

               www.rotta-natuur.nl

Zelfbeheer

Wilt u samen met uw buurtbewoners een stuk groen in de straat voor langere tijd zelf onderhouden? Daar biedt de gemeente de mogelijkheden toe. Wilt u weten wat de spelregels zijn en hoe u zich aan kunt melden? Klik hier: www.lansingerland.nl

Wilt u samen met uw buren een schoonmaak/opruimactie in uw buurt houden? Maak dan gebruik van de Samen aan de slag - aanhangwagen van de gemeente. In deze wagen vindt u handig materiaal om uw actie makkelijker te kunnen uitvoeren zoals bezems, prikstokken voor zwerfvuil, schoffels, spades en vuilniszakken. Voor meer informatie en het aanvragen van de aanhangwagen klik hier: www.lansingerland.nl

Duurzaam Rotta

Heraut, 28 november 2018

“Even voorstellen: Mijn naam is Hans Sanders en ik ben sinds een aantal jaren voorzitter van Natuur- en vogelwacht Rotta. Rotta is als onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie al bijna 40 jaar actief in het ons omliggende gebied. In die periode zijn we gegroeid van een klein clubje idealisten naar bijna 800 leden. Door onze opgebouwde ervaring en instroom van nieuwe leden met expertise zijn we voor zowel gemeente en partners als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Groenzoom een waardevolle gesprekspartner. Zo praten we indirect mee over mobiliteit, leefomgeving en gezondheid. Ook met Lansingerland Samen Duurzaam gaan we in gesprek, in ieder geval op de thema’s “Groen en Natuur” en “Lucht en Water”.
Bij de kreet duurzaamheid zou je vooral kunnen denken aan de energietransitie, maar voor Rotta gaat duurzaamheid veel verder. Er lopen bij ons al een aantal projecten (naast het inventariseren en beschermen van natuurwaarden). Een kleine opsomming: het project Kwaliteitsimpuls biodiversiteit, de graanakkers annex bloemenweides bij de Rottemeren, het erfvogelproject, de vlinderidylles, een reservaatje voor graafwespen en solitaire bijen, een werkgroep waterkwaliteit en nog veel meer.
Tot slot wat tips voor natuurliefhebbers. Loop eens mee met een van onze publieks- of ledenexcursies, doe de vogelherkenningscursus, richt je tuin vogelvriendelijk in of kom mee helpen met onze wekelijkse natuurwerk. Een bezoek aan onze natuurpareltjes, zoals het Koornmolengat, de Wiebertjes, Park de polder en het Nessebos laat de mooie “groene” kanten van onze dichtstbevolkte provincie en historisch landschap zien. Voor kinderen zijn er ook diverse educatieve activiteiten. Voor meer info, zie de site van Rotta www.rotta-natuur.nl.”

     

15 mei 2019

Opening Vlinderidylle en lancering Flyer Big 5+ Groenzoom

Op woensdag 15 mei jl. werd in de Groenzoom een nieuw stukje natuur officieel geopend door wethouder Hennevanger van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en wethouder Fortuyn van de gemeente Lansingerland. De vlinderidylle (zoals het nieuwe stukje natuur heet) is een initiatief van de Vlinderstichting en bestaat uit een openstuk land waar verschillende bloemen weelderig bloeien en dit alles ter bevordering van vlinders en bijen. Het inzaaien van de verschillende bloemsoorten is vorig jaar gedaan door kinderen van verschillende kinderdagverblijven van de verschillende gemeenten en zij mochten afgelopen woensdag het informatiebord officieel onthullen. Wij van de Stichting Lansingerland Samen Duurzaam maakten van deze gelegenheid graag gebruik om onze flyer 'The Big 5+ van de Groenzoom' aan te bieden aan beide wethouders en de makers ervan (beheerders Cor Noorman en Ben Groenen) te bedanken voor de mooie foto's en inspirerende verhalen. De flyer is een welkome aanvulling om bezoekers van de Groenzoom kennis te laten maken met de verschillende bijzondere dieren en insecten die in steeds grotere getalen in het nog jonge natuurgebied voorkomen.

De flyer is overigens gratis verkrijgbaar bij het informatiepunt van de Groenzoom.

Flyer Big 5+